DRIFTSTATUS

Se den aktuelle driftstatus

For at en fejl er noteret, skal minimum 50 kunder være berørte af fejlen. Der kan gå op til 60 minutter fra en fejl bliver opdaget, til vi registrerer den her på driftsiden. Vi stræber mod, at rette fejlen hurtigst muligt efter vi har registreret dem.

Aktuelle driftforstyrrelser

Der er ingen driftforstyrrelser i øjebliket.