Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 205 Deprecated: Required parameter $width follows optional parameter $attach_id in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/helpers/helpers.php on line 398 Deprecated: Required parameter $height follows optional parameter $attach_id in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/plugins/js_composer_salient/include/helpers/helpers.php on line 398 Deprecated: Required parameter $args follows optional parameter $depth in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/helpers/nav-menus.php on line 119 Deprecated: Required parameter $output follows optional parameter $depth in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/helpers/nav-menus.php on line 119 Deprecated: Required parameter $is_script follows optional parameter $list in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 21 Deprecated: Required parameter $handle follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 45 Deprecated: Required parameter $src_cdn follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 45 Deprecated: Required parameter $deps follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 45 Deprecated: Required parameter $ver follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 45 Deprecated: Required parameter $footer_or_media follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 45 Deprecated: Required parameter $handle follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 100 Deprecated: Required parameter $src_cdn follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 100 Deprecated: Required parameter $deps follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 100 Deprecated: Required parameter $ver follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 100 Deprecated: Required parameter $footer_or_media follows optional parameter $register in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_cdn.php on line 100 Deprecated: Required parameter $path follows optional parameter $expire in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_functions.php on line 54 Deprecated: Required parameter $markup follows optional parameter $type in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/plugins/salient-nectar-slider/includes/frontend/helpers.php on line 424 Deprecated: Required parameter $wp_customize follows optional parameter $args in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 584 Deprecated: Required parameter $wp_customize follows optional parameter $args in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 607 Deprecated: Required parameter $parent follows optional parameter $field in /customers/7/6/5/airnet.dk/httpd.www/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/fields/typography/field_typography.php on line 50 Vilkår - AirNet

Vilkår

1. Gennerelle betingelser
Denne aftale omhandler levering af internet, kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene. Internetforbindelsen må ikke anvendes til formidling af trafik for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed, det er kundens ansvar at overholde gældende lovgivning. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en særskilt betaler/opkrævnings adresse, eller en særskilt bruger/ installationsadresse, som er forskellig fra kunden/kundens adresse. Ved aftalens indgåelse skal kunden oplyse navn, adresse, mailadresse og telefonnummer for sig selv og en evt. bruger. Kun myndige personer kan indgå aftale med AirNet.

 

2. Udbyder
AirNet modtager forbindelsen fra ekstern leverandør, med ret til videre distribution. AirNet garanterer ikke for netto hastigheden, da hastigheden kan varierer med afstanden til vores sender. Det fremgår af denne leveringsaftale mellem kunden og AirNet, hvad vilkårene i øvrigt omfatter. Kunden skal sikre, at forbindelsen til AirNet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, systemet er udstyret med en ”Datamængdemåler” der kan registrere misbrug af filhåndtering. Observeres der ulovligheder på nettet, drosles hastigheden ned til et minimum i en periode, gentages dette vil kunden få en advarsel. Gentagelser vil betyde ophævelse af leveringsaftale. Hvis udstyr der tilsluttes AirNet, giver anledning til forstyrrelser i nettet på grund af fejl eller lignende i udstyret, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen.

 

3. Leveringstidspunkt
Når kunden har ønsket en leveringsaftale med AirNet, får kunden indenfor får dage en meddelelse om der er modtagemulighed på adressen, eller hvornår kunden kan forvente dette vil ske.

 

4. Installation / tillægsydelser
Montering af udstyr (Teknikerbesøg): Prisen varier efter forholdene, men ligger fra kr. 600,00 til ca. kr. 2500,00. Benyttes AirNet’s teknikere er time prisen 600 kr/t. AirNet’s samarbejdspartnere kan have en anden timepris som aftales inden de kommer ud til adressen. Her aftales tidspunktet for opsætningen også.

AirNet påtager sig ansvaret for at forbindelsen ud til kunden virker. Det er kundens ansvar at computer, samt andet internt udstyr fungerer. Alt udstyr på kundes/brugerens adresse ejes af kunden og derfor har kunden pligt til at holde udstyret opdateret.

Eventuelle bygningsreparationer som fx. maling, pudsning og tapetsering samt reparationer som følge af gennemboring af murværk/trævægge, kan AirNet ikke gøres ansvarlig for. Alle tillægsydelser og servicebesøg vil blive faktureret for sig. Priserne for tillægsydelser og servicebesøg fastlægges af AirNet og vil altid kunne oplyses ved at tage kontakt til AirNet. Dette gælder også ved garanti reparationer. Alt udstyr repareres/ombyttes i henhold til vores garanti periode på 1 år. Kørsel samt udgifter til nedtagning/opsætning af udstyr er ikke omfattet af garantien og vil blive faktureret.

 

5. Abonnement type og priser
Privat abonnement og erhvervs abonnement fremgår af hjemmesiden www.airnet.dk
Privat abonnement kan ikke tilkøbes, såfremt der er tilknyttet CVR nr. på adressen.

 

6. Forbindelse til AirNet
Forbindelse til AirNet internet, leveres med den såkaldte AirMax teknologi, som giver fuld adgang til internettet, i områder med AirMax – dækning, kan der forventet hastighed på mellem 20 og 96 Mbit/s (download) og mellem 10 og 96 Mbit/s (upload) for 70 % af alle udendørs monterede modtagere, geografisk jævnt fordelt. Hastigheden afhænger i øvrigt af afstanden til mast, antal samtidige brugere af masten samt kvaliteten af terminaludstyrets antenne.

 

7. Betaling Abonnement
Abonnement bliver opkrævet kvartalsvis forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Beløbet skal være os i hænde den 10. i efterfølgende måned. Opkrævning fremsendes via PBS. Er indbetalingen ikke registreret på vores konto lukkes forbindelsen til kunden, indtil betalingen er registeret. Der vil blive opkrævet et gebyr for at genåbne forbindelsen. Alle betalinger skal påføres de oplysninger der er angivet på kortet. Gebyr ved betaling via PBS er 10.- dkr. Sker der leveringssvigt fra AirNets side på mere end 24 timers varighed, vil abonnementsprisen for efterfølgende kvartal blive reduceret med Kr. 5,- pr. påbegyndt efterfølgende døgn. Reduktionen skal være accepteret af AirNet inden fradraget. I øvrigt henvises til pkt. 10

 

8. Behandling af kundeoplysninger
AirNet fører internt kundekartotek indeholdende adresseoplysninger. Ved henvendelse fra kontrollerende myndighed, vil AirNet i tilfælde af mistanke om lovovertrædelser, samarbejde med myndighederne. Adresser og IP-adresser vil blive udleveret.

 

9. Flytning
Kunden kan bestille flytning af abonnementet inden for AirNets dækningsområde mod betaling af et gebyr. Gebyret omfatter flytning af antenne, hvis dette er muligt. Ved flytning gælder, at såfremt det ikke er muligt at opnå forbindelse på den nye adresse ophører abonnementsaftalen. Hvis man ikke melder flytning, vil kunden stadig være registreret som kunde og stadig skulle betale abonnement.

 

10. Kundens misligholdelse
I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er AirNet berettiget til at afbryde kundens forbindelser. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: Kunden undlader rettidigt at betale kvartalsafgiften til AirNet eller Kunden undlader rettidigt at betale regninger på arbejde udført i AirNet regi.

 

11. Force majeure
AirNet er ikke forpligtet til at acceptere reduktion i abonnementet, såfremt den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for AirNets kontrol, herunder strømafbrydelser, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout.

 

12. Opsigelse
Opsigelse af AirNet skal ske skriftligt eller på vores hjemmeside under kontakt, eller sende en mail til os. Husk opsigelsen er først gældende når du modtager en bekræftelse fra os. Opsigelsen skal ske senest 1 måned før næste påbegyndte kvartal, og kan kun opsiges kvartalsvis. Ved opsigelse af abonnementet opkræves et gebyr på kr. 300,00 for genåbning af forbindelse.
Såfremt genåbning kræver besøg af teknikker faktureres dette særskilt.

 

Sidst opdateret 04.12.2018