Udstyr

Her ses det udstyr som skal bruges til at du kan komme på det trådløse netværk.

Modtager

Sættes på ydersiden af huset med et rustfrit beslag hvor modtageren modtager signalet i en lige luftlinje til vores nærmeste sender.

POE Boks

POE Boks fungerer som strømforsyning til modtageren samt vidergiver signalet fra modtager til routeren.

Router

Tilkobles lankablet som kommer fra POE Boks hvor routeren vil vidergive signalet så du har trådløst internet.